EMI全英語教學研習會
學年 110
學期 1
演講開始日期 2022-01-20
演講結束日期 2022-01-20
中文姓名 張慈珊 TZU-SHAN CHANG
主辦單位
講題 EMI全英語教學研習會-英才施教:英語課全英語教學與課程經營之 道
演講地點 龍華科技大學
演講者去到 3
備註