The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results
學年 111
學期 1
發表日期 2022-10-23
作品名稱 The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results
作品名稱(其他語言)
著者 Matej Kristan, Aleš Leonardis, Jiří Matas, Michael Felsberg, Roman Pflugfelder, Joni-Kristian Kämäräinen, Hyung Jin Chang, Martin Danelljan, Luka Čehovin Zajc, Alan Lukežič, Ondrej Drbohlav, Johanna Björklund, Yushan Zhang, Zhongqun Zhang, Song Yan, Wenyan Yang, Dingding Cai, Christoph Mayer, Gustavo Fernández, Kang Ben, Goutam Bhat, Hong Chang, Guangqi Chen, Jiaye Chen, Shengyong Chen, Xilin Chen, Xin Chen, Xiuyi Chen, Yiwei Chen, Yu-Hsi Chen, Zhixing Chen, Yangming Cheng, Angelo Ciaramella, Yutao Cui, Benjamin Džubur, Mohana Murali Dasari, Qili Deng, Debajyoti Dhar, Shangzhe Di, Emanuel Di Nardo, Daniel K. Du, Matteo Dunnhofer, Heng Fan, Zhenhua Feng, Zhihong Fu, Shang Gao, Rama Krishna Gorthi, Eric Granger, Q. H. Gu, Himanshu Gupta, Jianfeng He, Keji He, Yan Huang, Deepak Jangid, Rongrong Ji, Cheng Jiang, Yingjie Jiang, Felix Järemo Lawin, Ze Kang, Madhu Kiran, Josef Kittler, Simiao Lai, Xiangyuan Lan, Dongwook Lee, Hyunjeong Lee, Seohyung Lee, Hui Li, Ming Li, Wangkai Li, Xi Li, Xianxian Li, Xiao Li, Zhe Li, Liting Lin, Haibin Ling, Bo Liu, Chang Liu, Si Liu, Huchuan Lu, Rafael M. O. Cruz, Bingpeng Ma, Chao Ma, Jie Ma, Yinchao Ma, Niki Martinel, Alireza Memarmoghadam, Christian Micheloni, Payman Moallem, Le Thanh Nguyen-Meidine, Siyang Pan, ChangBeom Park, Danda Paudel, Matthieu Paul, Houwen Peng, Andreas Robinson, Litu Rout, Shiguang Shan, Kristian Simonato, Tianhui Song, Xiaoning Song, Chao Sun, Jingna Sun, Zhangyong Tang, Radu Timofte, Chi-Yi Tsai, Luc Van Gool, Om Prakash Verma, Dong Wang, Fei Wang, Liang Wang, Liangliang Wang, Lijun Wang, Limin Wang, Qiang Wang, Gangshan Wu, Jinlin Wu, Xiaojun Wu, Fei Xie, Tianyang Xu, Wei Xu, Yong Xu, Yuanyou Xu, Wanli Xue, Zizheng Xun, Bin Yan, Dawei Yang, Jinyu Yang, Wankou Yang, Xiaoyun Yang, Yi Yang, Yichun Yang, Zongxin Yang, Botao Ye, Fisher Yu, Hongyuan Yu, Jiaqian Yu, Qianjin Yu, Weichen Yu, Kang Ze, Jiang Zhai, Chengwei Zhang, Chunhu Zhang, Kaihua Zhang, Tianzhu Zhang, Wenkang Zhang, Zhibin Zhang, Zhipeng Zhang, Jie Zhao, Shaochuan Zhao, Feng Zheng, Haixia Zheng, Min Zheng, Bineng Zhong, Jiawen Zhu, Xuefeng Zhu & Yueting Zhuang
作品所屬單位
出版者
會議名稱 ECCV 2022: Computer Vision – ECCV 2022 Workshops
會議地點 Tel Aviv, Israel
摘要
關鍵字
語言 en_US
收錄於
會議性質 國際
校內研討會地點
研討會時間 20221023~20221027
通訊作者
國別 ISR
公開徵稿
出版型式
出處